Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SFD S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 54.606.371
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 61.980.000

Akcjonariusz : Mateusz Dominik Pazdan
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 50.870.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 93,16%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 82,07%