Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2022 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 35.150.000

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 61.544.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 35.000.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,57%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 56,87%