Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 53.676.000
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

Akcjonariusz: Mateusz Pazdan
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 50.870.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 94,77%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 80,76%

Akcjonariusz: Daniel Walendziak
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 2.806.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,23%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,45%