Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 51.192.284

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 59.690.910

Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 51.081.654
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,78%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 85,58%