Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2019 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 51.110.712
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 51.075.360
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,93%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,08%