Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku

Zarząd spółki SFD S.A. “Spółka” przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2022 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 51.312.765

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 61.544.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 51.081.654

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,55% Udział w ogólnej liczbie głosów: 83%