Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2022 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 51.142.284
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 61.544.910
1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 51.081.654
Udział w liczbie głosów na NWZ: 99,88%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 83%