Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 22 czerwca 2020 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 22 czerwca 2020 roku


Zarząd spółki SFD S.A. _”Spółka”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2020 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 51.081.654
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910
1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 51.081.654
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,09%