Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SFD S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 roku. SFD S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SFD S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 roku. SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. _”Spółka”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 sierpnia 2018 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 35.000.000
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 35.000.000
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział posiadanych akcji na NWZ w ogólnej liczbie głosów: 55,56%