Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, C, D i E

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, C, D i E

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2011 roku powziął informację, iż w dniu 23 grudnia 2011 roku na podstawie Uchwały Nr 1564/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostało:

1) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
2) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
3) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
4) 2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”