Władze spółki

Władze spółki

Zarząd  Spółki:

Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu 

Wykształcenie:

 • 2016 – 2017 ICAN Institute A One-Year Management Development Program
 • 2012 – 2015 Akademia Leona Koźmińskiego, specjalizacja „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
 • 2007 – 2008 Akademia Menedżera Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – obecnie Business Consulting Mateusz Pazdan, własna działalność gospodarcza
 • 2013 – 2018 SFD – Pharm Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2012 – 2018 Black Master Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2011 – obecnie ATMOTERM S.A., Członek Rady Nadzorczej
 • 2010 – obecnie SFD S.A., Prezes Zarządu
 • 2009 – obecnie VIRTUAL Development Sp. j., Współwłaściciel
 • 2008 – 2012 SAS sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2007 – 2009 A&M Pazdan S.C., Współwłaściciel
 • 2003 – 2007 Instytut Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI Sp. z o.o., Współwłaściciel
 • 2002 – 2011 ATMOTERM S.A., Administrator Sieci i serwerów, Pełnomocnik ds. Internetu
 • 2000 – 2010 KULTURYSTYKA.PL Mateusz Pazdan, własna działalność gospodarcza
 • 1998 – 2001 Atmoterm sp. z o.o., Asystent ds. Informacji w Zakładzie Zarządzania i Ochrony Środowiska, Specjalista ds. Sprzedaży

Bartosz Michał Kogut – Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2020 – obecnie Akademia Leona Koźmińskiego, Studia podyplomowe MBA
 • 2016 – 2017 ICAN Institute A One-Year Management Development Program
 • 2014 – 2015 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Studia podyplomowe Innowatyka w Przedsiębiorstwie
 • 2005 – 2010 Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2013 – 2018 SFD – PHARM Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
 • 2012 – 2018  Black Master Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
 • 2010 – obecnie SFD Spółka Akcyjna, Wiceprezes Zarządu
 • 2009 – 2010 Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan, Dyrektor Zarządzający
 • 2008 – 2010 Ironmania Bartosz Kogut, Właściciel

Przemysław Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji

Wykształcenie:

 • 2010 – 2016 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów – Finanse i Rachunkowość
 • 2007 – 2010 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 – obecnie SFD S.A., Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji,
 • 2018 – obecnie Prezes Zarządu Snow Fusion Sp. z o.o., Wrocław
 • 2015 – 2018 SFD S.A., Specjalista – samodzielne stanowisko ds. Kontrolingu i Relacji Inwestorskich, Opole
 • 2017 – 2018 Współwłaściciel  SNOWEVENTS S.C., Opole
 • 2015 – 2016 Współwłaściciel AWAKE S.C., Opole
 • 2013 – 2018 Własna działalność gospodarcza Przemysław Kwiatkowski, Opole

Rada Nadzorcza

Ryszard Pazdan – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 1982 Dyplom Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Warszawie, specjalność: Ochrona Powietrza
 • 1973 1975 Studium „Zarządzanie Przedsiębiorstwami Przemysłowymi” prowadzone przez Ośrodek Postępu Technicznego i Organizacyjnego w Katowicach.
 • 1965 – 1970 Politechnika Śląska w Gliwicach – magister inżynier inżynierii środowiska, specjalizacja: ciepłownictwo, klimatyzacja, ochrona środowiska

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1997 – 1998 Raport o stanie środowiska miasta Opola
 • 1997 – Ocena oddziaływania na środowisko autostrady A4 na etapie uzyskania pozwolenia na budowę
 • 1997 – Holendersko-polski projekt pilotażowy Działań Wspólnej Realizacji (AIJ,    Activities Implemented Jointly), w którym zostały zastosowane mechanizmy Ramowej konwencji Narodów zjednoczonych ds. zmian Klimatu i Protokołu z Kioto pn „Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez modernizację systemu ciepłowniczego w mieście Byczyna” 
 • 1996 – Utworzenie Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom (PPC) w ramach współpracy ATMOTERM i World Environment Center (WEC), Dyrektor Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom
 • 1994 – 1996 System Zbywalnych Uprawnień do Emisji oraz pilotowe wdrażanie w Polsce (projekt PHARE EC/EPP/91/1.2.2) 
 • 1981 – obecnie założył firmę ATMOTERM
 • 1971 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kędzierzynie-Koźlu – Zastępca Dyrektora ds. Energetyki Cieplnej
 • 1969 Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach – starszy asystent ds. inżynierii ciepłowniczej

Wanda Pazdan – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 1972 – 1973 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków – Studia podyplomowe z systemów przetwarzania danych
 • 1964 – 1969 Uniwersytet Śląski – Fizyka teoretyczna

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020 – obecnie Honorowy Dyrektor Regionalny CASI Global http://www.casiglobal.us/    http://www.casi-india.com/
 • 2016 – obecnie Założyciel, konsultant i twórca emi.pl Wanda Pazdan – Konsulting i szkolenia dla MŚP w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju, autor publikacji książkowych www.wandapazdan.pl
 • 2007 – 2011 Założyciel, właściciel i twórca EMI Wanda Pazdan z siedzibą w Opolu – Festiwal Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, propagowanie i promowanie zrównoważonego rozwoju www.emi.pl 
 • 2001 – obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu www.atmoterm.pl 
 • 2001 – 2008 Współzałożyciel i Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI sp. z o.o. (międzynarodowy projekt dla Rządu Bośni&Hercegoviny)
 • 2001 – lipiec 2001 Prezes Zarządu ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
 • 1992 – 2001 Współzałożyciel, Wiceprezes i Dyrektor Generalny ATMOTERM sp. z o.o. Zarządzanie strategiczne i operacyjne Spółką. Konsulting w ochronie środowiska, w tym międzynarodowy konsulting, współpraca z Europejską Agencją Środowiska ( lider Phare Topic Link on Air Emissions).  Rozwój systemów IT.
 • 1989 – 1992 Współwłaściciel, Zastępca dyrektora ATMOTERM s.c. Zarządzanie i rozwój systemu SOZAT. Lider projektu Poland CORINAIR‘90.
 • 1983 – 1989 Kierownik ds. rozwoju softwaru – Zakład Ciepłownictwa i Ochrony Środowiska ATMOTERM Ryszard Pazdan
 • 1981 – 1985 Pracownia Informatyczna SPECTRUM – założyciel, konsultant 
 • 1975 – 1981 Wojewódzkie Biuro Projektów Komunalnych w Opolu – Główny specjalista ds. oprogramowania – zorganizowanie pierwszego ośrodka obliczeniowego w biurze projektów w Opolu.
 • 1974 – 1975 Analityk systemów komputerowych w Zakładach Chemicznych Blachownia
 • 1972 – 1974 Projektant i programista w Ośrodku Obliczeniowym RZPW w Bytomiu
 • 1970 – 1972 Programista w Ośrodku obliczeniowym Uniwersytetu Śląskiego

 Wolontariat (mentoring):

 • 2020 – obecnie Członek Grupy Roboczej ds. Innowacji dla Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 2003 – 2006 Członek Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Tomasz Kwinta

Wykształcenie:

 • 2014 – 2016 – Doktorskie – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Studia Doktorskie, Wydział Zarządzania
 • 2010 – 2010 Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław. Doradztwo Podatkowe
 • 2008 – 2008 Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa. Studium Doradców Podatkowych
 • 1999 – 2001 – Magisterskie – Politechnika Opolska,Opole. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • 1996 – 1999 – Licencjat – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole Rachunkowość i finanse
 • 1991 – 1996 Zespół Szkół Technicznych, Kędzierzyn Koźle Technik elektromechanik
 •  

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – 2017 Dyrektor Finansowy – SFD S.A., Opole
 • 2015 – obecnie Wiceprezes Zarządu –  Flector Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle; Dessau-Rosslau
 • 2012 – obecnie Prezes Zarządu – D-Max Bearings Germany GmbH, Berlin,
 • 2010 – obecnie Prezes Zarządu  – Abakus Industrial Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
 • 2008 – obecnie Dyrektor Finansowy, Prokurent  – ABAKUS Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
 • 2006 – 2008 Prezes Zarządu –  eCashing Spółka Akcyjna, Dąbrowa Górnicza
 • 2006 – 2006 Dyrektor Finansowy – Asset Management Company Establishment -Liechtenstein, Przedstawicielstwo (sp. z o.o.)w Polsce, Katowice
 • 2004 –  2006 Dyrektor Oddziału – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, Oddział w Gliwicach.
 • 2003 – 2004 Kierownik Zespołu Bankowości Prywatnej – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Kędzierzynie-Koźlu
 • 2002 – 2003 Doradca Bankowy, Zespół Bankowości Prywatnej – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

 • 2012- 2017 Członek Rady Nadzorczej, Parlay MediaS.A.
 • 2010- 2015 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, SFD S.A., Opole
 • 2007-2008 Członek Rady Nadzorczej, Myard Investment Group S.A. , Warszawa
 • 2007-2007 Członek Rady Nadzorczej,Dental Nanotechnology Sp. z o.o. Katowice

Elżbieta Świtek

Wykształcenie:

 • 1978 – 1983 Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ekonomika Handlu Zagranicznego – magister ekonomii

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2008 – obecnie –  PEDMO  S.A.  – Tychy – Manager ds. współpracy z zagranicą  odpowiedzialny  za  eksport  i  import  surowców  i materiałów  pomocniczych dla branży  metalurgicznej  i  odlewniczej
 • 2003 – 2008 PEDMO S.A. – Tychy -Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą 
 • 1983 – 2003 Centrala Handlu Zagranicznego Centrozap, CENTROZAP S.A. – Katowice, – Handlowiec,Starszy Handlowiec, Starszy Rzeczoznawca, Ekspert, Starszy Ekspert – Koordynator ds. eksportu wyrobów hutniczych , odpowiedzialny  za   eksport   wyrobów stalowych i surowców dla branży hutniczej .

Szkolenia:

 • 2011  – Aktualizacja INCOTERMS
 • 2005 – 2007:
  • Specyfika rynku rumuńskiego, bułgarskiego , rosyjskiego, ukraińskiego, indyjskiego – PARP
  • Instrumenty zarządzania ryzykiem w eksporcie – PARP
  • Negocjacje – techniki i strategie handlowe
  • Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe – AMPE
 • 2004 – Specyfika rynku chińskiego
 • 2000 – Negocjacje Menedżerskie

Katarzyna Borkowska

Wykształcenie:

 • 2014 – 2015 Rachunkowość i Rewizja Finansowa – studia podyplomowe
 • 2011 – Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotów
 • 2003 – 2009 Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki SFD S.A.
 • 2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno S.A.
 • 2016 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki M4B S.A.
 • 2016 – obecnie Kurator Sądowy w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
 • 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Eurosnack S.A.
 • 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki New Gym S.A.
 • 2014 – obecnie Prezes Zarządu spółki FX Trade S.A.
 • 2016 – 2017 Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno Sp. z o. o.
 • 2015 – 2017 Prezes Zarządu spółki Even Concept Sp. z o.o.
 • 2015 – 2017 Członek Rady Nadzorczej spółki Flucar S.A.
 • 2015 – 2016 Specjalista – samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i handlowych w pionie inwestycyjnym w spółce PlastPack Company S.A.
 • 2014 – 2015 Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.
 • 2014 – 2017 Prezes Zarządu spółki Fast Net Storage S.A.
 • 2014 – 2016 Członek Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.
 • 2014 – 2015 Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.
 • 2013 – 2016 Kurator Sądowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do
  Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
 • 2012 – 2014  Prezes Zarządu spółki Enterprise Eight Sp. z o.o.
 • 2011– obecnie Prawnik w spółce Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.
 • 2010 – 2011 Prawnik w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k.