Wejście w życie Warunkowej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu

Wejście w życie Warunkowej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 39 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, co stanowiło warunek wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Pana Rafała Zakrzewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (RB ESPI 2/2022 z dnia 22.04.2022 r.).
Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.