Warunkowa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu

Warunkowa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu

Zarząd spółki SFD SA “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Rafała Zakrzewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Uchwała ma charakter warunkowy i wejdzie w życie pod warunkiem:
– podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie zmian Statutu w zakresie rozszerzenia do czterech, liczby członków Zarządu Spółki.
– wpisu zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

O ziszczeniu powyższych warunków, Spółka poinformuje opinię publiczną w drodze raportu publicznego oraz wypełni obowiązki wskazane w §3 ust. 1 pkt. 7_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.