Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 25 listopada 2011 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: § 10 Załącznik do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. “Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”.