Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego spółki SFD SA

Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego spółki SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka, Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w związku z zakończeniem badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wydaniem przez biegłego opinii oraz raportu z badania, Spółka w ramach uzupełnienia raportu nr 6/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w załączeniu przekazuje:
– Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok
– Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
– Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku
– Opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Ponadto, Emitent informuje, iż przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki nie wpłynęło znacząco na zmianę wyniku finansowego, bilansu, przepływów lub zestawienia zamian w kapitałach.

Załączniki: