Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G

Zarząd spółki SFD S.A. informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r., w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie określenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii G. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona przez Zarząd w porozumieniu z firmą inwestycyjną Q Securities S.A. i po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, na poziomie 5,00 zł _słownie: pięć złotych_ za akcję.