Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd SFD S.A. informuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 3 lit. a) uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku, ustalił cenę emisyjną wszystkich akcji nowej emisji serii F, oferowanych w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na 0,40 zł.
Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.