TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI

Zarząd SFD SA „Spółka”, „Emitent” w załączeniu przekazuje Trzecie wezwanie Akcjonariusza – Pana Mateusza Pazdana do złożenia w Spółce Dokumentu akcji imiennych serii A.