Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Załączniki: