Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: