Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu nr 11 i 12 planowanego porządku obrad ZWZ.

 

Załączniki: