Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Załączniki: