Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Załączniki: