Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 29 listopada 2011 roku

Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 29 listopada 2011 roku

Zarząd SFD S.A. (Spółka) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki zwołane w trybie nieformalnym w dniu 29 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Prokokół NWZ 29.11.2011.pdf – rozmiar: 293.6 kB