Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd SFD S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok – 3 czerwca 2016 roku
Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 3 czerwca 2016 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 16 sierpnia 2016 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie § 5 ust 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w raporcie skonsolidowanym będzie przedstawiał dane jednostkowe Spółki, tym samym nie będą publikowane jednostkowe raporty kwartalne.