Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd SFD S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 roku

Jednostkowy raport roczny za 2014 rok – 5 czerwca 2015 roku
Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 5 czerwca 2015 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 roku