Skonsolidowany Raport Roczny SFD S.A. za 2014 rok

Skonsolidowany Raport Roczny SFD S.A. za 2014 rok

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: