Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Załączniki: