Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Załączniki: