Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Załączniki: Raport4QSFD.pdf