Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Załączniki:
Grupa SFD 4Q2013.pdf rozmiar: 795.0 kB