Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Załączniki:
Raport III kwartał 2018.pdf