Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

 

Załączniki: