Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Załączniki: SFD 3Q2014r.pdf