Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Załącznik:

0000106669_201808140000115389