Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 SFD SPÓŁKA AKCYJNA

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 SFD SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Załączniki: IIQSFD2017