Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku.