Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Załącznik: IQSFD2018.pdf