Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Załączniki: IQSFD2017.pdf