Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 54.507.865

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 50.870.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 93,33%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 80,76%

2. Akcjonariusz Daniel Walendziak:

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 3.602.513

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,61%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,72%