Rozpoczęcie działalności operacyjnej w Czechach

Rozpoczęcie działalności operacyjnej w Czechach

Zarząd SFD S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19.04.2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 04.05.2021 roku sprzedaży produktów z oferty Emitenta za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej. Oferta skierowana będzie do konsumentów Republiki Czeskiej. Jest to pierwszy rynek zagraniczny, na którym Emitent będzie prowadził sprzedaż i marketing w formule wypracowanej na rynku polskim. Sprzedaż produktów do klientów Republiki Czeskiej odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu.
W ocenie Zarządu wydarzenie to będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.