Rozpoczęcie działalności operacyjnej na Węgrzech

Rozpoczęcie działalności operacyjnej na Węgrzech

Zarząd SFD S.A. “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 roku rozpoczął sprzedaż produktów z oferty Emitenta, za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej na Węgrzech. Jest to trzeci, po Czechach i Słowacji, rynek zagraniczny, na którym Spółka będzie prowadziła sprzedaż i marketing w formule wypracowanej i sprawdzonej na rynku polskim. Sprzedaż produktów do klientów na Węgrzech odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu. W ocenie Zarządu wydarzenie to długoterminowo będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.