Rozpoczęcie działalności operacyjnej na Słowacji

Rozpoczęcie działalności operacyjnej na Słowacji

Zarząd SFD S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31.08.2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 11.10.2021 roku sprzedaży na Słowacji produktów z oferty Emitenta, za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej. Jest to kolejny, po Czechach, rynek zagraniczny, na którym Emitent będzie prowadził sprzedaż i marketing w formule wypracowanej i sprawdzonej na rynku polskim. Sprzedaż produktów do klientów na Słowacji odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu. W ocenie Zarządu wydarzenie to będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.