Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki SFD SPÓŁKA AKCYJNA

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki SFD SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd SFD S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 25 września 2017 roku otrzymał od Pani Marty Trętowskiej informację o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z powodów osobistych.