Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej SFD S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 listopada 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anety Kazieczko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 roku.