Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o wydaniu Postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 kwietnia 2022 roku o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki, uchwalonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.

Emitent w załączeniu przekazuje treść zmienionego Statutu Spółki.