Rejestracja akcji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Rejestracja akcji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd spółki SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2020 roku wpłynęło
do Spółki Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 września 2020
roku o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych
w załączniku do niniejszego raportu.