raporty EBI

raporty EBI

2023-09-14 23/2023 Raport miesięczny za sierpień 2023
2023-08-24 22/2023 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 roku
2023-08-14 21/2023 Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
2023-08-13 20/2023 Raport miesięczny za lipiec 2023
2023-07-03 19/2023 Raport miesięczny za czerwiec 2023
2023-07-03 18/2023 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SFD SA
2023-06-30 17/2023 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku
2023-06-30 15/2023 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
2023-06-14 14/2023 Raport miesięczny za maj 2023
2023-06-03 13/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2023-06-01 12/2023 Raport Roczny Spółki SFD S.A.
2023-05-15 11/2023 Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
2023-05-12 10/2023 Raport miesięczny za kwiecień 2023
2023-05-11 09/2023 Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym
2023-04-14 08/2023 Raport miesięczny za marzec 2023 roku
2023-03-14 07/2023 Raport miesięczny za luty 2023 roku
2023-02-15 06/2023 Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
2023-02-14 05/2023 Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 13 lutego 2023 roku
2023-02-14 04/2023 Raport miesięczny za styczeń 2023 roku
2023-01-31 03/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
2023-01-17 02/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2023-01-14 01/2023 Raport miesięczny za grudzień 2022 roku
2022-12-23 28/2022 Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022
2022-12-15 27/2022 Raport miesięczny za listopad 2022 roku
2022-12-07 26/2022 Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022
2022-11-14 25/2022 Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
2022-11-14 24/2022 Raport miesięczny za październik 2022 roku
2022-10-14 23/2022 Raport miesięczny za wrzesień 2022 roku
2022-09-14 22/2022 Raport miesięczny za sierpień 2022 roku
2022-08-16 21/2022 Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
2022-08-14 20/2022 Raport miesięczny za lipiec 2022 roku
2022-07-13 19/2022 Raport miesięczny za czerwiec 2022 roku
2022-06-27 18/2022 Wejście w życie Warunkowej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu
2022-06-27 17/2022 Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym
2022-06-24 16/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
2022-06-24 15/2022 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
2022-06-14 14/2022 Raport miesięczny za maj 2022 roku
2022-05-28 13/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2022-05-27 12/2022 Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 27 maja 2022 roku
2022-05-26 11/2022 Raport Roczny Spółki SFD S.A.
2022-05-24 10/2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
2022-05-15 09/2022 Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
2022-05-14 08/2022 Raport miesięczny za kwiecień 2022 roku
2022-04-29 07/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2022-04-14 06/2022 Raport miesięczny za marzec 2022 roku
2022-03-14 05/2022 Raport miesięczny za luty 2022 roku
2022-02-14 04/2022 Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
2022-02-11 03/2022 Raport miesięczny za styczeń 2022 roku
2022-01-14 02/2022 Raport miesięczny za grudzień 2021 roku
2022-01-12 01/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
2021-12-22 31/2021 Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021
2021-12-14 30/2021 Raport miesięczny za listopad 2021 roku
2021-11-30 29/2021 Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021
2021-11-15 28/2021 Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
2021-11-12 27/2021 Raport miesięczny za październik 2021 roku
2021-10-14 26/2021 Raport miesięczny za wrzesień 2021 roku
2021-09-14 25/2021 Raport miesięczny za sierpień 2021 roku
2021-09-08 24/2021 Korekta Raportu Rocznego za 2020 rok
2021-08-12 23/2021 Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
2021-08-12 22/2021 Raport miesięczny za lipiec 2021 roku
2021-08-09 21/2021 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku
2021-07-30 20/2021 Rejestracja zmian Statutu (podwyższenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym
2021-07-14 19/2021 Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku
2021-06-30 18/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki SFD SA na kolejną kadencję
2021-06-30 17/2021 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
2021-06-30 16/2021 Korekta – uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego nr 15/2021
2021-06-30 15/2021 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
2021-06-24 14/2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii G
2021-06-14 13/2021 Raport miesięczny za maj 2021 roku
2021-06-02 12/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2021-05-31 11/2021 Raport Roczny Spółki SFD S.A.
2021-05-17 10/2021 Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 25 maja 2021 roku
2021-05-17 9/2021 Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
2021-05-14 8/2021 Raport miesięczny za kwiecień 2021 roku
2021-04-28 7/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2021-04-12 6/2021 Raport miesięczny za marzec 2021 roku
2021-03-14 5/2021 Raport miesięczny za luty 2021 roku
2021-02-15 4/2021 Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
2021-02-14 3/2021 Raport miesięczny za styczeń 2021 roku
2021-02-12 2/2021 Zmiana Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2021-01-21 1/2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
2020-12-23 21/2020 Wydanie przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
2020-12-21 20/2020 Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
2020-12-17 19/2020 Rejestracja zmian Statutu (obniżenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym
2020-12-03 18/2020 Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
2020-12-02 17/2020 Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
2020-11-16 16/2020 Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
2020-08-24 15/2020 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
2020-08-24 14/2020 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie umorzenia akcji własnych
2020-08-24 13/2020 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
2020-08-24 12/2020 Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję
2020-08-14 11/2020 Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
2020-07-29 10/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-07-29 09/2020 Raport Roczny Spółki SFD S.A.
2020-07-23 08/2020 Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020
2020-06-22 07/2020 Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
2020-06-22 06/2020 Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 22 czerwca 2020 roku
2020-06-21 05/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok
2020-05-27 04/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-05-06 03/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok oraz raportu rocznego za 2019 rok
2020-02-14 02/2020 Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
2020-01-14 01/2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2019-11-14 14/2019 Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
2019-08-14 13/2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
2019-06-29 12/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2019 roku
2019-06-19 11/2019 Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA
2019-06-19 10/2019 Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję
2019-06-19 9/2019 Korekta raportu nr 3/2016 – Zakończenie subskrypcji akcji serii F
2019-06-06 8/2019 Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA
2019-06-06 7/2019 Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję
2019-06-03 6/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2019-05-31 5/2019 Raport roczny spółki za rok 2018
2019-05-15 4/2019 Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
2019-02-19 3/2019 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku
2019-02-14 2/2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018
2019-01-09 1/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
2018-12-22 15/2018 Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA
2018-11-15 14/2018 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018
2018-08-17 13/2018 Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 roku
2018-08-14 12/2018 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018
2018-07-20 11/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2018-07-03 10/2018 Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję
2018-06-29 09/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
2018-06-01 08/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2018-06-01 07/2018 Skonsolidowany Raport Roczny SFD SA
2018-06-01 06/2018 Raport Roczny Spółki SFD SA
2018-05-15 05/2018 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018
2018-02-15 04/2018 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017
2018-01-16 03/2018 Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej SFD SA
2018-01-09 02/2018 Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018
2018-01-09 01/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2017-12-06 16/2017 Podpisanie Umowy z podmiotem uprawnionym do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 2018
2017-11-30 15/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej SFD S.A.
2017-11-15 14/2017 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017
2017-10-17 13/2017 Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej SFD SA
2017-09-25 12/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki SFD SPÓŁKA AKCYJNA
2017-08-14 11/2017 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017
2017-06-30 10/2017 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-14 09/2017 Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego spółki SFD SA
2017-06-14 08/2017 Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego spółki SFD SA
2017-06-02 07/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2017-05-31 06/2017 Skonsolidowany raport roczny spółki SFD SA
2017-05-31 05/2017 Raport roczny spółki SFD SA
2017-05-18 04/2017 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
2017-05-15 03/2017 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku
2017-02-14 02/2017 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku
2017-01-11 01/2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2016-11-16 20/2016 Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
2016-11-14 19/2016 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
2016-10-14 18/2016 Zmiana Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect
2016-08-16 17/2016 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku
2016-07-18 16/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2016 roku
2016-06-30 15/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-13 14/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2016 roku
2016-06-03 13/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2016-06-03 12/2016 Skonsolidowany Raport Roczny SFD S.A. za 2015 rok
2016-06-03 11/2016 Jednostkowy Raport Roczny SFD S.A. za 2015 rok
2016-05-23 10/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F
2016-05-13 9/2016 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
2016-05-13 8/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2016 roku
2016-04-14 7/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2016 roku
2016-03-15 6/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2016 roku
2016-02-15 5/2016 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
2016-02-15 4/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2016 roku.
2016-01-27 3/2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii F
2016-01-18 2/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-15 1/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2015 roku
2015-12-30 32/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2015-12-28 31/2015 Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym
2015-12-16 30/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2015 roku
2015-12-01 29/2015 Publikacja Ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy
2015-11-16 28/2015 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku
2015-11-15 27/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2015 roku
2015-11-09 26/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-10-29 25/2015 Uchwała KDPW o rejestracji Jednostkowych Praw Poboru akcji serii F
2015-10-15 24/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2015 roku
2015-10-14 23/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. w dniu 14 października 2015 roku
2015-09-18 22/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2015-09-15 21/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2015 roku
2015-09-09 20/2015 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
2015-08-21 19/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2015 roku
2015-08-14 18/2015 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku
2015-07-19 17/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2015 roku.
2015-06-30 16/2015 Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję.
2015-06-30 15/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku
2015-06-20 14/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2015 roku
2015-06-11 13/2015 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-05 12/2015 Skonsolidowany Raport Roczny SFD S.A. za 2014 rok
2015-06-05 11/2015 Jednostkowy Raport Roczny SFD S.A. za 2014 rok
2015-06-02 10/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2015-05-20 09/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2015 roku
2015-05-15 08/2015 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku
2015-04-20 07/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2015 roku
2015-03-18 06/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2015 roku
2015-03-16 05/2015 Zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2015-02-18 04/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2015 roku
2015-02-13 03/2015 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-01-27 02/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-15 01/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku