raporty EBI

raporty EBI

2020-08-24 15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
2020-08-24 14/2020 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
2020-08-24 13/2020 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie umorzenia akcji własnych
2020-08-24 12/2020 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
2020-08-14 11/2020 Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
2020-07-29 10/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-07-29 09/2020 Raport Roczny Spółki SFD S.A.
2020-07-23 08/2020 Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020
2020-06-22 07/2020 Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
2020-06-22 06/2020 Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 22 czerwca 2020 roku
2020-06-21 05/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok
2020-05-27 04/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-05-06 03/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok oraz raportu rocznego za 2019 rok
2020-02-14 02/2020 Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
2020-01-14 01/2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2019-11-14 14/2019 Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
2019-08-14 13/2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
2019-06-29 12/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2019 roku
2019-06-19 11/2019 Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA
2019-06-19 10/2019 Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję
2019-06-19 9/2019 Korekta raportu nr 3/2016 – Zakończenie subskrypcji akcji serii F
2019-06-06 8/2019 Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA
2019-06-06 7/2019 Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję
2019-06-03 6/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2019-05-31 5/2019 Raport roczny spółki za rok 2018
2019-05-15 4/2019 Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
2019-02-19 3/2019 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku
2019-02-14 2/2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018
2019-01-09 1/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
2018-12-22 15/2018 Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA
2018-11-15 14/2018 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018
2018-08-17 13/2018 Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 roku
2018-08-14 12/2018 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018
2018-07-20 11/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2018-07-03 10/2018 Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję
2018-06-29 09/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
2018-06-01 08/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2018-06-01 07/2018 Skonsolidowany Raport Roczny SFD SA
2018-06-01 06/2018 Raport Roczny Spółki SFD SA
2018-05-15 05/2018 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018
2018-02-15 04/2018 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017
2018-01-16 03/2018 Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej SFD SA
2018-01-09 02/2018 Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018
2018-01-09 01/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2017-12-06 16/2017 Podpisanie Umowy z podmiotem uprawnionym do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 2018
2017-11-30 15/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej SFD S.A.
2017-11-15 14/2017 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017
2017-10-17 13/2017 Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej SFD SA
2017-09-25 12/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki SFD SPÓŁKA AKCYJNA
2017-08-14 11/2017 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017
2017-06-30 10/2017 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-14 09/2017 Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego spółki SFD SA
2017-06-14 08/2017 Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego spółki SFD SA
2017-06-02 07/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2017-05-31 06/2017 Skonsolidowany raport roczny spółki SFD SA
2017-05-31 05/2017 Raport roczny spółki SFD SA
2017-05-18 04/2017 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
2017-05-15 03/2017 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku
2017-02-14 02/2017 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku
2017-01-11 01/2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2016-11-16 20/2016 Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
2016-11-14 19/2016 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
2016-10-14 18/2016 Zmiana Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect
2016-08-16 17/2016 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku
2016-07-18 16/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2016 roku
2016-06-30 15/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-13 14/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2016 roku
2016-06-03 13/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2016-06-03 12/2016 Skonsolidowany Raport Roczny SFD S.A. za 2015 rok
2016-06-03 11/2016 Jednostkowy Raport Roczny SFD S.A. za 2015 rok
2016-05-23 10/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F
2016-05-13 9/2016 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku
2016-05-13 8/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2016 roku
2016-04-14 7/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2016 roku
2016-03-15 6/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2016 roku
2016-02-15 5/2016 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
2016-02-15 4/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2016 roku.
2016-01-27 3/2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii F
2016-01-18 2/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-15 1/2016 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2015 roku
2015-12-30 32/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2015-12-28 31/2015 Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym
2015-12-16 30/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2015 roku
2015-12-01 29/2015 Publikacja Ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy
2015-11-16 28/2015 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku
2015-11-15 27/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2015 roku
2015-11-09 26/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-10-29 25/2015 Uchwała KDPW o rejestracji Jednostkowych Praw Poboru akcji serii F
2015-10-15 24/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2015 roku
2015-10-14 23/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. w dniu 14 października 2015 roku
2015-09-18 22/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2015-09-15 21/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2015 roku
2015-09-09 20/2015 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
2015-08-21 19/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2015 roku
2015-08-14 18/2015 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku
2015-07-19 17/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2015 roku.
2015-06-30 16/2015 Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję.
2015-06-30 15/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku
2015-06-20 14/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2015 roku
2015-06-11 13/2015 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-05 12/2015 Skonsolidowany Raport Roczny SFD S.A. za 2014 rok
2015-06-05 11/2015 Jednostkowy Raport Roczny SFD S.A. za 2014 rok
2015-06-02 10/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2015-05-20 09/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2015 roku
2015-05-15 08/2015 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku
2015-04-20 07/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2015 roku
2015-03-18 06/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2015 roku
2015-03-16 05/2015 Zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2015-02-18 04/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2015 roku
2015-02-13 03/2015 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-01-27 02/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-15 01/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku
2014-12-17 25/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2014 roku
2014-11-18 24/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2014 roku
2014-11-14 23/2014 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-10-20 22/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2014 roku
2014-09-19 21/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2014 roku
2014-09-18 20/2014 Zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej z BZ WBK S.A.
2014-08-19 19/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2014 roku
2014-08-14 18/2014 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-07-21 17/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2014 roku
2014-07-01 16/2014 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
2014-07-01 15/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku
2014-06-20 14/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2014 roku
2014-06-14 13/2014 Skonsolidowany Raport Roczny SFD S.A. za 2013 rok – uzupełniony o raport i opinię Biegłego Rewidenta
2014-06-13 12/2014 Skonsolidowany Raport Roczny SFD S.A. za 2013 rok
2014-06-13 11/2014 Jednostkowy Raport Roczny SFD S.A. za 2013 rok
2014-06-04 10/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2014-06-02 9/2014 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2013 rok
2014-05-19 8/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2014 roku
2014-05-14 7/2014 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-04-18 6/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2014 roku
2014-03-18 5/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2014 roku
2014-02-20 4/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2014 roku
2014-02-14 3/2014 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
2014-01-20 2/2014 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-20 1/2014 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2013 roku
2013-12-20 21/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2013 roku
2013-11-20 20/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2013 roku
2013-11-14 19/2013 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku
2013-10-15 18/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2013 roku
2013-09-17 17/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2013 roku
2013-08-20 16/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2013 roku
2013-08-14 15/2013 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku
2013-07-15 14/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2013 roku
2013-06-28 13/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku
2013-06-17 12/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2013 roku
2013-06-14 11/2013 Raport roczny za 2012 rok
2013-06-07 10/2013 Wprowadzenie punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-05-29 9/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.
2013-05-20 8/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2013 roku
2013-05-15 7/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
2013-04-16 6/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2013 roku
2013-03-13 5/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2013 roku
2013-02-20 4/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2013 roku
2013-01-16 2/2013 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2012 roku
2013-01-11 1/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2012-12-17 25/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2012 roku
2012-12-13 24/2012 Zawarcie ostatecznej umowy nabycia udziałów w \”Black Master\” Sp. z o.o.
2012-11-20 23/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2012 roku
2012-11-14 22/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
2012-11-12 21/2012 Zawarcie aneksu do przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej
2012-10-15 20/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2012 roku
2012-10-12 19/2012 Zawarcie przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej
2012-09-20 18/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2012 roku
2012-08-20 17/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2012 roku
2012-08-14 16/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012
2012-07-27 15/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2012 roku
2012-06-29 14/2012 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku
2012-06-19 13/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2012 roku
2012-06-14 12/2012 Raport roczny za 2011 rok
2012-06-01 11/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz projekty uchwał
2012-05-17 10/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2012 roku
2012-05-15 9/2012 Raport okresowy za I kwartał 2012 roku
2012-04-18 8/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2012 roku
2012-03-15 7/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2012 roku
2012-02-20 6/2012 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2012 roku
2012-02-14 5/2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku
2012-01-27 4/2012 Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów
2012-01-25 3/2012 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012-01-13 2/2012 Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
2012-01-05 1/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji SFD S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2011-12-28 4/2011 Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, C, D i E
2011-11-30 3/2011 Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD S.A.
2011-11-30 2/2011 Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 29 listopada 2011 roku
2011-11-25 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI