Raport roczny za 2011 rok

Raport roczny za 2011 rok

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2011 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: