Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: